รวมเรื่องน่ารู้ มีประโยชน์ > รวมปัญหา และการใช้งานเว็บบอร์ด SMF

ตั้งกระทู้ SMF ให้มี เช็คบล็อค เลือกกระทู้

(1/1)

rpgok:
ตั้งกระทู้ SMF ให้มี เช็คบล็อค เลือกกระทู้
1 เข้าไปที่ ปรับแต่งบอร์ด
2 เข้าไปที่ ช่วยเหลือปรับแต่งธีมและการวางรูปแบบ
3 เลือก Member Options
4 เข้าไปที่ คืนค่ามาตรฐานตัวเลือกธีมนี้ (บุคคลทั่วไป)
5 ตั้งค่า แสดงปุ่มเลือกข้อความในหน้าดัชนีข้อความเป็น  เลือก เช็คบล็อค

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version