รวมเรื่องน่ารู้ มีประโยชน์ > รวมปัญหา และการใช้งานเว็บบอร์ด SMF

ต้องการดึงกระทู้ SMF ไปโชว์เว็บหน้าแรก แยกหมวดหมู่

(1/1)

rpgok:
ต้องการดึงกระทู้ SMF ไปโชว์เว็บหน้าแรก แยกหมวดหมู่
หาวิธีตั้งหลายวัน ทำง่ายๆ แค่นี้เอง


--- โค๊ด: ---<?php ssi_recentTopics($num_recent = 8, $exclude_boards = null, $include_boards = 1, $output_method = 'echo'); ?>
--- End code ---

ใส่ ID บอร์ด $include_boards = 1  หมายถึงให้แสดงเฉพาะกระทู้ หมวด 1
ต้องการให้แสดงจำนวนกระทู้ 10 หัวข้อใส่แบบนี้ครับ $num_recent = 10

ตัวอย่างดูได้ที่ www.RPGOK.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version