ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หัวข้อ

(1/1)

[1] สร้าง new folder ไม่ได้ คลิกขวา แล้วไม่มี new folder

[2] วิธีแก้ อาการ NET Framework Initialization Error Windows 7

[3] Not Responding อาการของ Windows 7 วิธีแก้

[4] คอมเสีย อาการจอมืด ไม่มีอะไรแสดงออกจอเลย

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version